Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

dzisalbojutro

July 01 2015

dzisalbojutro
W samotności nigdy nie marnujemy czasu, nawet nic nie robiąc. Niemal zawsze trwonimy go w towarzystwie. Żadna rozmowa z sobą nie może być całkowicie bezpłodna; coś z niej zawsze wynika, bodaj tylko nadzieja, że znów się kiedyś spotkamy.
— E.Cioran
Reposted frommonstrum monstrum
dzisalbojutro
4266 0c67
Reposted fromstercum stercum
dzisalbojutro
4267 9885
Reposted fromstercum stercum

May 10 2015

dzisalbojutro
Wcale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jestem w nim zakochana. (...) Tylko po prostu nie mogłam przeżyć nawet kilku dni bez niego.
— "Opium w rosole" - Małgorzata Musierowicz
dzisalbojutro
Bo miłość nie jest racjonalna. Na całe, kurwa, szczęście!
— bikini
dzisalbojutro
Będąc we dwoje i sami, najbardziej odczuwamy pełnię wszystkiego. Miłość i przyjaźń… Trzeba tylko rozumieć, zawsze starać się rozumieć. Miłość? – Jak wszystko, tak i to wymaga pracy – zwyczajnej, codziennej. Nawet miłości nie można puszczać bez steru, na wiatr. Nic nie jest tak omylne, jak tak zwane „nieomylne instynkty”
— szkice piórkiem
dzisalbojutro
A miłość? Jeszcze jeden nałóg młodości, ryzykowne gry, oszałamiające stany nieważkości.
— Pamflet na siebie
Reposted bydeparter departer
dzisalbojutro
 A może szczęście ukrywa się pod jakimś pseudonimem?
— Jerzy Lec
Reposted bydeparter departer
dzisalbojutro
(...) czasami nie da się dopasować dobrej piosenki do tego, co nas czeka.
— Will Hayes
dzisalbojutro
jest czułość
której wszystkiego za mało
to ja jestem tą czułością
— Anna Kamieńska
dzisalbojutro
Perfumy (...) Są jak wiadomości, którą chce się przekazać. Nie potrzeba do tego żadnego języka. Można być głuchoniemym, można być z innej cywilizacji, a i tak zrozumie się tę wiadomość. W perfumach jest jakiś irracjonalny, tajemniczy element.
— Samotność w sieci
dzisalbojutro
Stanę się zgorzkniały i stracę zaufanie do ludzi, bo zawiódł mnie jeden człowiek. Będę ział nienawiścią do tych, co odnaleźli swoje skarby, bo ja sam nie dotarłem do mojego. I zawsze będę dbał tylko o tę odrobinę, którą posiadam, bo jestem za maluczki by mieć cały świat.
— Paulo Coelho
Reposted bydeparter departer
dzisalbojutro
Jak strumienie i rośliny, dusze także potrzebują deszczu, ale deszczu innego rodzaju: nadziei, wiary, sensu istnienia. Gdy tego brak, wszystko w duszy umiera, choć ciało nadal funkcjonuje. Można wtedy powiedzieć: „W tym ciele żył kiedyś człowiek"
— Paulo Coelho
Reposted bydeparter departer
dzisalbojutro
szczęście ma wiele twarzy ;)

April 09 2015

dzisalbojutro
dzisalbojutro
dzisalbojutro
Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co ci się trafi.
— Forrest Gump
dzisalbojutro
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski
Reposted byivelon ivelon
dzisalbojutro
A jeśli ten jedyny, którego pragniesz, nie jest tym, którego powinnaś kochać... Czasem wymarzony książę z bajki okazuje się wielką pomyłką. Czasem ktoś, kto miał kochać, głęboko rani. Czasem miłość rodzi się tam, gdzie nikt się jej nie spodziewa. 
— Ten jedyny
Reposted bySamediShootsoulbreakerruinyourdayhoudabesideyoufckit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl